Skip to main content

Afdruk

Inhoud & werking

De aanbieder in de zin van TMG en RStV is
Stadt Balve (beheerder van de website)
Burgemeester Hubertus Mühling
Widukindplatz 1
58802 Balve
Telefoon: 02375 / 926-0
Fax: 02375 / 926-160
E-mail: post@Balve.de

De stad Balve is een overheidsbedrijf. Ze wordt vertegenwoordigd door burgemeester Hubertus Mühling. Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 5 Telemediengesetz (TMG): Hubertus Mühling (adres als hierboven).

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a Umsatzsteuergesetz (UStG): 12/55/78/238

Contactpersoon:

Tourist-Info in het stadskantoor van de stad Balve
Alte Gerichtsstr. 1
58802 Balve

Tel.: 02375 926-157 en - 158

E-mail: innenstadtbüro@balve.de

Copyright

De lay-out van de homepage, de gebruikte afbeeldingen en foto's zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd. De pagina's mogen alleen voor privégebruik worden gereproduceerd, er mogen geen wijzigingen in worden aangebracht en reproducties mogen niet zonder toestemming worden verspreid.

Voor zover we de gebruiker software aanbieden om te downloaden in het kader van de webpagina's, is het gebruiksrecht van de gebruiker beperkt tot persoonlijk gebruik in het kader van het gebruik van de website.

Inhoud en uitsluiting van aansprakelijkheid voor kruisverwijzingen

Als websitebeheerder en contentprovider zijn wij verantwoordelijk voor onze "eigen content" die wij beschikbaar stellen voor gebruik in overeenstemming met de algemene wetgeving.

Kruisverwijzingen ("links") naar inhoud van andere aanbieders zijn te onderscheiden van onze eigen inhoud. Door de kruisverwijzing stellen we "inhoud van derden" beschikbaar voor gebruik, die als zodanig wordt gemarkeerd door gekleurde markeringen. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor deze inhoud van derden als we er positieve kennis van hebben (d.w.z. ook van illegale of strafbare inhoud) en het voor ons technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen.

"Links"

Links" zijn altijd "levende" (dynamische) verwijzingen. Toen de link voor het eerst werd gemaakt, hebben we de inhoud van derden gecontroleerd om te bepalen of deze aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. We zijn echter niet verplicht om de inhoud waarnaar we op onze website verwijzen voortdurend te controleren op wijzigingen die tot nieuwe aansprakelijkheid zouden kunnen leiden. Alleen als we vaststellen of door anderen geïnformeerd worden dat een specifieke aanbieding waarnaar we doorlinken civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt, zullen we de verwijzing naar deze aanbieding verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk voor ons is. De technische mogelijkheid en redelijkheid wordt niet beïnvloed door het feit dat het illegale of strafbare aanbod vanaf andere servers toegankelijk is, zelfs nadat de toegang vanaf onze homepage is verhinderd.

Het maken van hyperlinks en inline links van andere websites naar onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het niet toegestaan om onze website of de inhoud ervan in een deelvenster (frame) te integreren of weer te geven door middel van een hyperlink.

Gebruiksregels

Er is vrije en open toegang voor geïnteresseerden tot talrijke pagina's, met name informatieaanbiedingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de inhoud van deze vrij toegankelijke pagina's.

De aangeboden informatie mag alleen worden geraadpleegd op een manier die het gebruik van ons online-aanbod door andere bezoekers niet noemenswaardig belemmert.

Communicatie: e-mail

Elektronische communicatie per e-mail met de stad Balve - beperkte toegang volgens § 3 a VwVfG
De stad Balve biedt elektronische communicatiemogelijkheden. Op het gebied van administratieve procedures valt elektronische communicatie onder § 3a van de wet op de administratieve procedures van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (VwVfG NRW).

Volgens deze wet is de verzending van elektronische documenten toegestaan als de ontvanger de toegang hiervoor heeft geopend. De stad Balve heeft deze toegang gedeeltelijk geopend in overeenstemming met de volgende technische randvoorwaarden voor elektronische communicatie.

Houd er rekening mee dat communicatie per e-mail via internet - technisch gezien - onveilig is. Vertrouwelijke of persoonlijke inhoud mag niet per e-mail worden verzonden.

Deze informatie geldt alleen voor communicatie met de stad Balve en is niet van toepassing op links naar diensten van derden, bijvoorbeeld andere overheden.
Onbevoegde derden kunnen kennis nemen van de inhoud van e-mails en deze zelfs manipuleren.

Hulp bij vragen over de ontvankelijkheid van elektronische post
Als u niet zeker weet of uw verzoek ontvankelijk is of elektronisch kan worden verwerkt, neem dan vooraf contact op met de verantwoordelijke griffier of - alleen voor technische vragen - met de heer Martin op (02375) 926 - 127.

Gemeentelijk e-mailadres voor juridisch relevante elektronische communicatie
In de volgende regeling wordt onderscheid gemaakt tussen e-mails met en zonder juridisch relevante inhoud.
Voor juridisch bindende elektronische communicatie per e-mail in de zin van de Wet administratieve procedure is het volgende e-mailadres ingesteld:
post(@)balve.de

Gebruik dit e-mailadres uitsluitend voor administratieve procedures in overeenstemming met § 3a VwVfG.

Andere e-mailadressen voor elektronische communicatie zonder juridische relevantie
Op onze website vindt u ook andere e-mailadressen van afzonderlijke afdelingen of personen. Deze e-mailadressen zijn geen officiële postbussen en vormen geen juridisch bindende toegang. Gebruik deze adressen alleen voor e-mails met betrekking tot eenvoudige "dagelijkse zaken" die geen wettelijke verplichtingen of juridische gevolgen met zich meebrengen (of zouden moeten meebrengen).
Als u deze methode wilt gebruiken om afspraken te maken of eenvoudige, misschien zelfs tijdgebonden verklaringen af te leggen, is het raadzaam een ontvangstbevestiging te vragen.

Toegestane bestandsformaten voor bestandsbijlagen
Als u e-mails met bestandsbijlagen naar de administratie wilt sturen, moet u er rekening mee houden dat de administratie niet alle bestandsformaten en toepassingen kan ondersteunen die op de markt beschikbaar zijn.

De volgende bestandsformaten worden in Balve verwerkt:

  • Adobe Acrobat vanaf versie 4 (pdf),
  • RichTextFormat (rtf),
  • Microsoft Word (doc, docx),
  • Microsoft Excel (xls, xlsx),
  • Tekst (txt)
  • Afbeeldingsbestanden (jpg, tif, bmp, png)
  • Gecomprimeerde bestanden (alleen zip)

in elk geval zonder macro's (deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt).

Voor alle andere formaten geldt het volgende: Uw verklaring is niet rechtsgeldig ontvangen en is niet rechtsgeldig bindend.
Als u andere bestandsformaten gebruikt, wordt de e-mail mogelijk niet verwerkt.

Groottebeperking voor e-mails
De grootte van aanvaardbare e-mails is beperkt tot 10 Mbyte. Gebruik compressieprogramma's (alleen zip-formaat) om de grootte van bijlagen te verkleinen, zodat gegevens snel en efficiënt kunnen worden verzonden.

Feedback voor e-mails die hier niet kunnen worden verwerkt
Als een e-mail niet kan worden verwerkt, wordt u hiervan zo veel mogelijk op de hoogte gesteld door de ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door computervirussen, algemene technische problemen of afwijkingen van de bovenstaande technische voorwaarden.

Geen ondersteuning voor handtekeningen
In overeenstemming met artikel 3a van de Wet administratieve procedures NRW kan een schriftelijk voorgeschreven formulier in veel gevallen worden vervangen door het zogenaamde "elektronische formulier".

Helaas is de gemeente Balve nog niet in staat om elektronische handtekeningen te controleren op echtheid en geldigheid. Dit betekent dat je documenten waarvoor een schriftelijk formulier verplicht is, niet in elektronische vorm kunt verzenden. We vragen je daarom om in deze gevallen tot nader order over te schakelen op communicatie op papier.

Acceptatie van gecodeerde elektronische post

Acceptatie van gecodeerde elektronische post (De-Mail)

De stad Balve is ook bereikbaar via De-Mail. De centrale mailbox is:
post(@)balve.de-mail.de.

De-Mail maakt controleerbare en vertrouwelijke elektronische communicatie mogelijk. Concreet betekent dit dat niemand zich achter een valse identiteit kan verschuilen, aangezien alleen gebruikers met een geverifieerde identiteit De-Mail kunnen verzenden en ontvangen. De achtergrond hiervan is dat elke gebruiker zich moet identificeren bij de provider van zijn keuze om zijn De-Mail account te openen, dat later alleen door hem kan worden gebruikt.

Een groot voordeel van De-Mail is de wettelijk beschermde aflevering: de verzending, ontvangst en inhoud van De-Mails kunnen op elk moment wettelijk worden bewezen.

Om een De-Mail te versturen, moet je een eigen De-Mail account hebben.

Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.cio.bund.de/Web/DE/Innovative-Vorhaben/De-Mail/de_mail_node.html


Realisatie & implementatie

Reclamebureau netzpepper
Wernsdorfer Str. 1
59955 Winterberg

www.werbeagentur-netzpepper.de

Afbeeldingen

Stadsbibliotheek | St. Blasius | Schützenfest Balver Höhle
© Sven Paul

Winkelen in Balve | Wandelen | Profetiefeest | Pubfaciliteiten | Landpartie |
© Maik Wiesegart - freiwerk® - Agentschap voor digitale marketing

Balve Optimum:
© Stefan Lafrentz - www.sportfotos-lafrentz.de

Gemeenschapscentrum op het plein - trouwzaal:
© Carsten Kraemer

Luisenhütte:
© Stephan Sensen
© 2024 | Märkisches Sauerland | Heinz-Dieter Wurm

Wandelen:
© YariK - stock.adobe.com

Fietsen:
© Sauerland-Tourismus e.V./Paul Masukowitz/REACT EU
© Sauerland-Tourismus e.V./Paul Masukowitz

Sauerlandse bosroute:
© Sauerland-Tourismus e.V. / Klaus-Peter Kappest

Balver Höhle:
© Foto Klein en Neumann Iserlohn

Reckenhöhle:
© Fotostudio Tölle Iserlohn

Sauerland Park Hemer en Felsenmeer:
© 2024 | Märkisches Sauerland | Simone Rein

AquaMagis:
© AquaMagis Plettenberg GmbH

RiMODROM
© RiMODROM Hemer

Fort Fun Abenteuerland
© Fort Fun Abenteuerland

Elspe Festival
© Elspe Festival

 

Wiki Commoms:

Museum voor Pre- en Vroege Geschiedenis:
Door Asio otus - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21798593

St. Blasius:
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52482280
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52482268
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52502142
Door Arnoldius - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21990865
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52482160
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3 .0, commons.wikimedia.org/w/index.php

Uitkijktoren Ebberg in Eisborn:
Door © Bubo bubo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89236176
Door © Asio otus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89236287

Hexenstele
Door Weissmann, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22199714

Piuskapel
Door Bubo - Zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php

Voormalig stadhuis
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php

Vogelvlucht van de stad
Door Michael Kramer - Eigen werk, CC BY-SA 3 .0, commons.wikimedia.org/w/index.php

Sorpesee
Door Volker Polednik - Eigen werk, CC BY-SA 3 .0, commons.wikimedia.org/w/index.php

Gut Rödinghausen
Door © Asio otus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83792411

Quitmannsturm
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3. 0, commons.wikimedia.org/w/index.php

Altena bioscoop
Door Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6664032